ZP-07-2020

Przetarg nieograniczony pt. „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania
chodników, ciągów pieszych oraz parkingów na terenie miasta i gminy Skawina na sezon 2020/2021 z podziałem na zadania”
odśnieżanie dróg zimaodśnieżanie dróg zima Skip to content