Aktualności

Informacje, ogłoszenia, wydarzenia

Obszary działalności firmy

Podstawowy zakres usług stanowią usługi komunalne, stanowiące zadania własne Gminy.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są usługi z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:

Wywóz nieczystości stałych
Wywóz nieczystości stałych

tel.: +48 12 357 20 47

Kompleksowa obsługa PSZOK
Kompleksowa obsługa PSZOK

tel.: +48 12 357 20 47, kom.: 502 741 320

Letnie oczyszczanie dróg
Letnie oczyszczanie dróg

tel.: +48 12 276 58 33, kom.: 516 175 444

Zimowe oczyszczanie dróg - Akcja Zima
Zimowe oczyszczanie dróg - Akcja Zima

tel.: +48 12 276 58 33, kom.: 502 107 650

Kompleksowa obsługa placu targowego
Kompleksowa obsługa placu targowego

tel: +48 12 276 58 33

Informacje podstawowe

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. prowadzi działalności gospodarczą jako jednoosobowa spółka Gminy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – od dnia 01.08.1997 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w trybie ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr. XXXVI/255/97

  • NR KRS – Umowa spółki sporządzona została dn. 30.06.1997 i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000107898
  • ZARZĄD SPÓŁKI (jednoosobowy): Prezes – mgr inż. Tomasz Papież.
  • KAPITAŁ ZAKŁADOWY : 3 638 000.00 zł.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content