Place targowe

Realizujemy kompleksową obsługę placu targowego w Skawinie

Opłaty

Aktualny wykaz opłat obowiązujący na placach targowych w Skawinie:

Regulaminy i uchwały

Plac targowy w Skawinie przy ul. 29-Listopada – Korabnickiej:

Plac targowy w Skawinie przy ul. Radziszowskiej:

Obsługa placów obejmuje

  • codzienne utrzymywanie porządku i czystości
  • bieżące naprawy urządzeń zlokalizowanych na placu targowym
  • oznakowanie poziome terenu placu
  • eksploatacja i zabezpieczenie urządzeń do przekazu mediów
  • obsługa szaletu miejskiego
  • nadzór nad przestrzeganiem obowiązującej organizacji ruchu drogowego na terenie placu
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content