Place targowe

Realizujemy kompleksową obsługę placu targowego w Skawinie

Opłaty

Aktualny wykaz opłat obowiązujący na placach targowych w Skawinie:

Regulaminy i uchwały

Plac targowy w Skawinie przy ul. 29-Listopada – Korabnickiej:

Plac targowy w Skawinie przy ul. Radziszowskiej:

Obsługa placów obejmuje

  • codzienne utrzymywanie porządku i czystości
  • bieżące naprawy urządzeń zlokalizowanych na placu targowym
  • oznakowanie poziome terenu placu
  • eksploatacja i zabezpieczenie urządzeń do przekazu mediów
  • obsługa szaletu miejskiego
  • nadzór nad przestrzeganiem obowiązującej organizacji ruchu drogowego na terenie placu
Skip to content