Zakończenie działalności w zakresie usług ascenizacyjnych 

od dnia 28.05.2020 r

Z przyczyn technicznych od dnia 28.05.2020 r. Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. zaprzestaje usług świadczenia wywozu nieczystości płynnych.

Potrzebę wywozu nieczystości można zgłaszać m. in. do firmy „EKO-TRANS”,  która świadczy usługi asenizacyjne na terenie Gminy Skawina.  tel. 12 270-31-80, 12 266-04-73

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content