Harmonogramy

Uchwała NR XXVI/377/20  Rady Miejskiej  (link) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Obowiązujące od 01.01.2023 roku

Skip to content