Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych na używanym podwoziu – odkupionym od Zamawiającego, z nową zabudową szczelną”.

Nr  ZP-11-2020
ochronaśmieciarka Skip to content