Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych na używanym podwoziu – odkupionym od Zamawiającego, z nową zabudową szczelną”.

Nr  ZP-11-2020
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.ochronaśmieciarka Skip to content