Budowa rampy przeładunkowej odpadów stałych

Przetarg nieograniczony pt.  „I ETAP -BUDOWA RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ
Z DOJŚCIEM, DOJAZDEM I PLACEM MANEWROWYM, OŚWIETLENIEM PLACU, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. NR 2043/52, 2043/53 W MIEJSCOWOŚCI SKAWINA” nr. ZP-01-2019
PSZOK budynekPSZOK kontenery Skip to content