Budowa rampy przeładunkowej odpadów stałych

Przetarg nieograniczony pt.  „I ETAP -BUDOWA RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ
Z DOJŚCIEM, DOJAZDEM I PLACEM MANEWROWYM, OŚWIETLENIEM PLACU, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. NR 2043/52, 2043/53 W MIEJSCOWOŚCI SKAWINA” nr. ZP-01-2019
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.PSZOK budynekPSZOK kontenery Skip to content