Przeniesienie działów

MZU Sp. z o.o. informuje, że od dnia 02.09.2013 r. zostały przeniesione na ul. Gen. Fieldorfa Nila 8 w Skawinie (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – dawne Popielniki, następujące działy:

  • Punkt Selektywnej Zbiórki (Waga) – tel. 12 345 79 51
  • Główny Księgowy – tel. 12 345 79 52
  • Dział Usługowy (wywóz nieczystości płynnych i stałych) – tel. 12 345 79 50
  • Księgowość, Kadry – tel. 12 345 79 53
Skip to content