Przeniesienie działów

MZU Sp. z o.o. informuje, że od dnia 02.09.2013 r. zostały przeniesione na ul. Gen. Fieldorfa Nila 8 w Skawinie (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – dawne Popielniki, następujące działy:

  • Punkt Selektywnej Zbiórki (Waga) – tel. 12 345 79 51
  • Główny Księgowy – tel. 12 345 79 52
  • Dział Usługowy (wywóz nieczystości płynnych i stałych) – tel. 12 345 79 50
  • Księgowość, Kadry – tel. 12 345 79 53
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content