Aktualności

Informacje, ogłoszenia, wydarzenia

Obszary działalności firmy

Podstawowy zakres usług stanowią usługi komunalne, stanowiące zadania własne Gminy.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są usługi z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:

Wywóz nieczystości stałych
Wywóz nieczystości stałych

tel.: +48 12 357 20 47

Kompleksowa obsługa PSZOK
Kompleksowa obsługa PSZOK

tel.: +48 12 357 20 47, kom.: 502 741 320

Letnie oczyszczanie dróg
Letnie oczyszczanie dróg

tel.: +48 12 276 58 33, kom.: 516 175 444

Zimowe oczyszczanie dróg - Akcja Zima
Zimowe oczyszczanie dróg - Akcja Zima

tel.: +48 12 276 58 33, kom.: 516 175 444

Kompleksowa obsługa placu targowego
Kompleksowa obsługa placu targowego

tel: +48 12 357 20 47

Informacje podstawowe

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. prowadzi działalności gospodarczą jako jednoosobowa spółka Gminy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – od dnia 01.08.1997 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w trybie ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr. XXXVI/255/97

  • NR KRS – Umowa spółki sporządzona została dn. 30.06.1997 i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000107898
  • ZARZĄD SPÓŁKI (jednoosobowy): Prezes – mgr inż. Tomasz Papież.
  • KAPITAŁ ZAKŁADOWY : 3 638 000.00 zł.
Skip to content