PSZOK – zmiana godzin

PSZOK w Skawinie jest czynny codzienne (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy): 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od  10:00-17:30;
  • w soboty w godzinach od 7:30-15:00.

UWAGA! Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę je dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Skawina (dowodu osobistego, paszportu itp.), a w przypadku osób zamieszkujących na terenie tut. Gminy, lecz zameldowanych poza jej granicami – kopii deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami lub potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Skip to content