PSZOK – zmiana godzin

PSZOK w Skawinie jest czynny codzienne (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy): 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od  10:00-17:30;
  • w soboty w godzinach od 7:30-15:00.

UWAGA! Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę je dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Skawina (dowodu osobistego, paszportu itp.), a w przypadku osób zamieszkujących na terenie tut. Gminy, lecz zameldowanych poza jej granicami – kopii deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami lub potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content