Informacja o odbiorze bioodpadów kuchennych

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. na terenie Gminy Skawina rozpoczynamy odbiór bioodpadów. Jest to piąta frakcja odpadów zbieranych, obok papieru, szkła, tworzyw sztucznych i tetrapaków wraz z metalem oraz odpadów zmieszanych.

Odbiór tej grupy odpadów realizowany będzie w terminie odbioru odpadów zmieszanych zgodnie z wcześniej przekazanym harmonogramem na 2020 rok. Bioodpady z kuchni należy gromadzić w workach w kolorze brązowym.

Do worków na bioodpady wrzucamy:

 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (w tym obierki, ogryzki, pestki, resztki owoców i warzyw)
 • fusy po kawie wraz z filtrami papierowymi i fusy po herbacie
 • łupiny z orzechów, słonecznika itp.
 • resztki żywności (bez mięsa i kości)
 • skorupki jaj

Do worków na bioodpady nie wrzucamy:

 • płynnych elementów żywności (zup, jogurtów, itp.)
 • resztek mięsa
 • kości, ości i ryb
 • zepsutej żywności
 • trawy, liści i gałęzi
 • resztek roślin ciętych i doniczkowych
 • trocin z odchodami zwierząt
 • włosów i sierści

Wprowadzenie odbioru bioodpadów wynika z potrzeby dostosowania prawa miejscowego do Rozporządzenia Ministra Środowiska, a także ujednolicenia systemu odbioru odpadów na terenie całego kraju.

Skip to content