Informacja o odbiorze bioodpadów kuchennych

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. na terenie Gminy Skawina rozpoczynamy odbiór bioodpadów. Jest to piąta frakcja odpadów zbieranych, obok papieru, szkła, tworzyw sztucznych i tetrapaków wraz z metalem oraz odpadów zmieszanych.

Odbiór tej grupy odpadów realizowany będzie w terminie odbioru odpadów zmieszanych zgodnie z wcześniej przekazanym harmonogramem na 2020 rok. Bioodpady z kuchni należy gromadzić w workach w kolorze brązowym.

Do worków na bioodpady wrzucamy:

 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (w tym obierki, ogryzki, pestki, resztki owoców i warzyw)
 • fusy po kawie wraz z filtrami papierowymi i fusy po herbacie
 • łupiny z orzechów, słonecznika itp.
 • resztki żywności (bez mięsa i kości)
 • skorupki jaj

Do worków na bioodpady nie wrzucamy:

 • płynnych elementów żywności (zup, jogurtów, itp.)
 • resztek mięsa
 • kości, ości i ryb
 • zepsutej żywności
 • trawy, liści i gałęzi
 • resztek roślin ciętych i doniczkowych
 • trocin z odchodami zwierząt
 • włosów i sierści

Wprowadzenie odbioru bioodpadów wynika z potrzeby dostosowania prawa miejscowego do Rozporządzenia Ministra Środowiska, a także ujednolicenia systemu odbioru odpadów na terenie całego kraju.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content