Zimowe utrzymanie dróg

WYKAZ DRÓG I ULIC OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

Standard 2

 1. Skawina – Krzywaczka K1940
 2. Borek Szlachecki-Rzozów – Radziszów – Wola Radziszowska K1939
 3. Pętla PKP Radziszów
 4. Radziszów (przełączka na moście)
 5. Radziszów (kierunek Buków) K2173
 6. Skawina, ul. Korabnicka
 7. Skawina, ul. Radziszowska
 8. Skawina, ul. Leśna
 9. Radziszów, ul. Lipowa K601097
 10. Polanka Hallera – centrum K601085
 11. Rzozów – K601137
 12. Wola Radziszowska Chożyny 601178K

Standard 3

 1. Wielkie Drogi – Paszkówka K2171
 2. Wola Radziszowska – granica wojew. (k. Leńcze) – granica woj. Krzywaczka K1786
 3. Zelczyna – Krzęcin K2171
 4. Ochodza – Kopanka – Skawina 2178K
 5. Droga powiatowa nr 2179K
 6.  Radziszów – Wola Radziszowska K601174
 7.  Radziszów – Jurczyce – Gołuchowice K601214
 8.  Zelczyna – Działy – Krzęcin do Kuberskiego, K601040
 9. Radziszów , ul. Jarzębinowa K601110
 10. Krzęcin – K601052
 11. Skawina, ul. Kazimierza Wielkiego
 12. Skawina, ul. Rynek
 13. Skawina, ul. Babetty
 14. Skawina, ul. Zamkowa
 15. Skawina, ul. Ogrody
 16.  Skawina, ul. Słoneczna
 17. Skawina, ul. Jana Pawła II
 18. Skawina, ul. Wyspiańskiego
 19. Skawina, ul. Sikorskiego
 20. Skawina, ul. Torowa
 21. Skawina, ul. 29-go Listopada
 22.  Skawina, ul. Popiełuszki
 23. Skawina, ul. Żwirki i Wigury
 24. Skawina, ul. Energetyków
 25. Skawina, ul. Podbory
 26.  Skawina, ul. Przemysłowa
 27.  Skawina, ul. Różana II
 28. Skawina, ul. Wojska Polskiego
 29. Skawina, ul. Kopernika Boczna dz. nr 4962/1
 30. Obwodnica 600969K
 31. Skawina, ul. Słowackiego, Skośna
 32.  Skawina, ul. M. Konopnickiej
 33. Skawina, ul. Batalionów Chłopskich
 34. Skawina, ul. Bukowska
 35. Skawina, ul. Kopernika
 36. Skawina, ul. Tyniecka
 37.  Skawina, ul. Poniatowskiego
 38. Skawina, ul. Głowackiego
 39. Skawina, ul. Konstytucji 3-go Maja
 40.  Skawina, ul. Kościuszki
 41. Skawina, ul. Wspólna
 42. Skawina, ul. Brzozowa
 43. Pętla autobusowa przy ul. Granicznej i Leśnej w Skawinie

Standard 4

 1. Rzozów – K601134 + odnoga
 2. Wielkie Drogi – Pozowice K601094
 3. Wielkie Drogi – Facimiech 601150
 4. Pozowice – Facimiech K601086
 5. Ochodza – Facimiech K601007
 6. Rzozów K601136 (za przejazd kolejowy)
 7. Radziszów, ul. Podwale, K601117
 8. Radziszów, ul. Kolorowa 601116K
 9. Wola Radziszowska K601164
 10. Skawina, ul. Witosa
 11. Skawina, ul. Dąbrowskiego
 12. Skawina, ul. Pułaskiego
 13. Skawina, ul. Szkolna
 14.  Skawina, ul. Wesoła
 15. Skawina, ul. Zielona
 16. Skawina, ul. Niepodległości
 17. Skawina, ul. Sadowa
 18. Skawina, ul. Troski
 19.  Skawina, ul. Piastowska
 20. Skawina, ul. Żwirowa
 21. Skawina, ul. Graniczna
 22. Skawina, ul. Kościelna
 23. Skawina, ul. Sobieskiego
 24. Skawina, ul. Kolejowa
 25. Skawina, ul. Kilińskiego
 26. Skawina, ul. Jagielnia
 27. Skawina, ul. Batorego
 28. Skawina, ul. Kublińskiego
 29. Skawina, ul. Łanowa
 30. Skawina, ul. Węgierska
 31. Skawina, ul. Wiklinowa
 32. Skawina, ul. Graniczna Boczna
 33. Skawina, ul. Kalinowa
 34.  Skawina, ul. Jodłowa
 35. Skawina, ul. Kasztanowa
 36. Skawina, ul. Bukowska Boczna + Gimnazjum nr 1
 37. Skawina, ul. Jagielnia do Lidla
 38. Skawina, ul. Nad Wodą

Standard 5

 1. Borek Szlachecki – od P. Marchewki do szkoły
 2. Borek Szlachecki – K600996, część K600997
 3. Radziszów, ul. Szkolna K601124
 4. Radziszów – ul. Zadworze Górne, K601099
 5. Radziszów – ul. Zadworze Górne (boczna do Pająka)
 6. Rzozów ( kierunek Gołuchowice), K601135
 7. Jurczyce K601211
 8. Jurczyce K601208
 9. Jaśkowice K601034
 10. Jaśkowice K601033
 11. Jaśkowice Bęczyn, K601032
 12.  Grabie boczna k/Kuźni, K601017
 13. Grabie Boczna k/pętli autobusowej, K601019
 14. Polanka Hallera K601082 + podjazd K601083
 15. Krzęcin K601061
 16. Krzęcin K601057
 17. Krzęcin (centrum) K601058
 18. Krzęcin (centrum) K601059
 19. Wola Radziszowska – Ostra Góra, K601167
 20. Wola Radziszowska – Chożyny, 601178K
 21. Wola Radziszowska – K601190 – łącznik k/kościoła
 22. Wola Radziszowska – K601189 – do szkoły
 23. Wola Radziszowska – K601175 – Rokicie – Podchybie
 24. Wola Radziszowska – Brzegi, K601182
 25. Krzęcin k/cmentarza – do kościoła, K601064, K601069
 26. Borek Szlachecki, K600992
 27. Skawina, ul. Spacerowa
 28. Skawina, ul. Willowa
 29. Skawina, ul. Kublińskiego
 30. Radziszów, ul. Kamienna, K601125
 31. Radziszów, ul. Torowa + przejazd kolejowy, K601107
 32. Radziszów, ul. Jagodowa, K601103, K601099
 33. Wielkie Drogi K601163 (przed mostem kanałowym do Facimiecha)
 34. Wielkie Drogi K601156 (przed mostem kanałowym do Pozowic)
 35. Krzęcin – K601068
 36. Krzęcin – K601063
 37. Krzęcin – K601060
 38. Krzęcin – K601065 (na terenie Gołuchowic)
 39. Gołuchowice K601016
 40. Wielkie Drogi Chałupy – K601152 (do rozjazdu za mostem)
 41. Wielkie Drogi – Stalimet – szkoła K601153
 42. Zelczyna – pętla autobusowa
 43. Rzozów K601146
 44. Borek Szlachecki K600995 (rejon przejazdu kolejowego)
 45. Borek Szlachecki – K600993
 46. Wola Radziszowska – do Zmartwychwstańców, K601166
 47. Wola Radziszowska – Mała Ostra Góra, K601170
 48. Skawina, ul. Kraszewskiego
 49. Skawina, ul.Spółdzielcza
 50. Skawina, ul.Dębca
 51. Skawina ul. Daszyńskiego
 52. Radziszów, ul. Pod Górą, K601126
 53. Radziszów, ul. Leniecka, K601108
 54. Skawina, ul. Pukły
 55. Skawina, ul. Armii Krajowej
 56. Skawina, ul. Gałczyńskiego
 57. Skawina, ul. Różana I
 58. Skawina, ul. Gościnna
 59. Skawina, ul. Batalionów Chłopskich boczna K600955 (Piekiełko)
 60. Skawina, droga do m. Buków, od ul. Bukowskiej K600956
 61. Skawina, u. Monte Cassino
 62. Radziszów, ul. Kwiatowa
 63. Gołuchowice – droga 601132K
 64. Skawina – droga dojazdowa do cmentarza (boczna) ul. Wyspiańskiego
Skip to content